Schien, daat de hei bes

Schien, daat de hei bes

Än osa Schdaadtbeescherei hai än Wedlisch kaansde milliuunen Medien fia de School, de Ausbildung, de Waidabildung un fia die Zeit, wu de sus neist ze doan hos, finnen.

Mia honn genau 85.000 Beescha, Zaidungen, Kurse fia freem Sproachen schwädzen ze läären, Muusik op CD, Beescha, die wu ma viergelääsen krescht, DVDs, CD-ROMs, Konsolenspiele un en Häärd Speelscha.

Iwa de Onleihe vun Rheinland-Pfalz kaansde uch eBooks und aana digital Geschäär kreen.

De kaans de Beescha fia väär Wuchen behaalen, aales aanere zwo Wuchen. Ämoal kaansdet uch valäängan loassen.

Fiat Ausleihen brauchsde neist ze bezaohlen, wenn de nummen ämaol em Joahr 28 Euros latzen däds. Daat gilt fia Laid, die wu schun 18 Joahr ald sain. Die aanan, die nooch än de School giehn oda upb de Uni oda nooch än da Läähr sain, uch die wu en freiwillig sozial Joahr obleisten doan, un die wu met 50% oda mie schwärbehinnert sain, uch die die Harz IV kren un die die beim Sozialamt ihr Geld hullen meßen, bezoahlen nummen 14 Euros. Knackis gehäären uch dozoa.
Fia oos Kenna un Jurendlischen kostet et goar naist.

Wenn de daisch oanmellen wills, brauchsde en Personalausweis, dä nooch net opbgeloaf äs oda en aanere Zeedel, dä wu genau su good äs wie beischbielsweis en Reisepass. Wenn de net dao waohns, wu de gemeldt bäs, brauchsde dofia wieda en extra Zeedel.

Wenn daat aal hei gelääsen unn uch vaschdaan hos, kimmste am besten flutt bei oos ränn.